Празник на гр. Костенец

Празник на гр. Костенец

Празник на гр. Костенец

Отборите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" завоюваха една златна и две сребърни купи. 

Отборът на малките футболисти (II - IV клас) - I място

Отборът -  (II - IV клас) -"Детсво мое" - II място

Отборът - (V-VI клас) футбол - II място

Гол майстор на турнира - Христо Николов