Отлично представяне на учениците от 4а клас в състезанието на СБНУ "Аз и числата"

Отлично представяне на учениците от 4а клас в състезанието на СБНУ "Аз и числата"

Отлично представяне на учениците от 4а клас в състезанието на СБНУ "Аз и числата"