Подобряване на материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Подобряване на материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Подобряване на материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Община Костенец на  21.04.2020 г. стартира проект „Подобряване на материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Костенец".

С положените усилия от страна на г-н Йордан Ангелов, кмет на Община Костенец и екипа му  бе открита строителна площадка по Проект „Подобряване на материалната база на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" град Костенец", по договор № 23/07/2/0/00471 с Държавен фонд "Земеделие".

Този проект е с огромно значение за населението. Дейностите по него са в няколко направления. Включват цялостен ремонт на отоплителната инсталация на училището и обновяване двора, в т.ч. изграждане на комбинирано игрище за волейбол и баскетбол с трибуни към него, едно игрище за мини - футбол и хандбал, две игрища за народна топка и зона за лека атлетика. Предвижда се да бъде оформена паркова част и сцена за артистични прояви и учебна стая на открито.

През първия месец и половина от встъпването си в длъжност г-н Ангелов положи неимоверни усилия, за да спаси и възобнови няколко проекта, които са от огромно значение за населението на Община Костенец, сред които и този.

Срокът за изпълнение на договора е 90 дни от откриване на строителната площадка, а строителните роботи ще бъдат съобразени с въведените противоепидемични мерки.