Прием в ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Прием в ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Уважаеми родители,
От изключително значение в живота на едно дете е изборът, който ще направят неговите родители на учебното заведение, в което то ще получи първоначалните си знания, умения и практики. Все повече родители поставят изисквания, които съчетават от лична преподавателска подготовка на началния учител с търпение, възпитателска компетентност и материална база, която да задоволява комфорта и удобството на техните деца. Поставените от родителите изисквания не се осъществяват в рамките на един строго фиксиран и определен период. Градят се с годините, натрупват се с опита и инициативността на основните единици на една педагогическа колегия – учителите.

На Вашето внимание предоставяме онлайн формуляр-заявление за записване на ученик/чка в I клас за учебната 2020/2021 година:

https://forms.gle/nQMTzVkDSssQygum8