Отбелязване 149 години от Обесването на Васил Левски

Отбелязване 149 години от Обесването на Васил Левски

Отбелязване 149 години от Обесването на Васил Левски