Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва деня за борба с училищния тормоз, познат като „Ден на розовата фланелка“.
На този ден тя символизира протестът срещу насилниците в училищата и не само.
Денят на розовата фланелка възниква в Канада преди 10 години, след като ученици стават свидетели на тормоз на техен съученик, който носил розова фланелка. На следващия ден голяма част от учениците идват с розови фланелки на училище, за да изразят несъгласието си с училищния тормоз.
Жертва на тормоз в училище стават момчета и момичета, независимо от тяхната възраст. Насилието може да е физическо, психическо и емоционално, но без значение от неговата форма, то винаги е травмиращо за детската психика и здраве.
Различните форми на агресия трябва да бъдат остро осъждани и да се търси начин за преустановяването им.
За съжаление училищните прояви на тормоз са широко разпространени. Те са под най-различни форми – физически тормоз и психически тормоз. Някои деца стават обект на подигравки и обиди. Техни съученици им измислят прякори и грозни обръщения.
Други деца са директно нападани физически, което може да е блъскане, удряне или нанасяне на побой.
В последните години темата за детската агресия е обект на обсъждане от страна на педагози, специалисти по детско здраве, училищни директори, експерти и родители. Целта е да се намерят оптимални форми за подобряване на училищната среда, както и да се предотвратят агресивните прояви на малолетни и непълнолетни.
Насилието не е решение. Да бъдем добри, толерантни, да уважаваме другите и да показваме добро отношение, да се усмихваме повече един на друг. Това са само част от посланията, които г-жа Минчева, г-жа Цветанова, г-жа Одажиян и всички ние отправихме днес към нашите ученици, а в знак на съпричастност с днешния ден, в небето полетяха розови балони и детски смях.
Целта на събитието е младите хора да изразят своето безкомпромисно отношение към тормоза в училище и да изкажат своята съпричастност към световната кауза за борба срещу насилието. Мероприятието доказа, че децата могат да бъдат активни, отговорни и стремящи се към уважение един към друг.

Виж галерия...