Прием в първи клас 2022/2023 учебна година

Прием в първи клас 2022/2023 учебна година

Уважаеми родители,
ОУ „Свети свети Кирил и Методий” стартира своята кампания за приемане на бъдещите си първокласници.
Нашето училище е с много дълга история и с утвърдени традиции.
Най-голямото ни богатство са нашите ученици, с които никога няма да спрем да се гордеем.
Изборът за Вашето дете е много важен и зависи само от Вас! Ние сме готови да Ви помогнем и улесним успешно да осъществите своята важна и отговорна мисия – Родител.
Първите стъпки в училище наистина са много емоционални за едно дете. Периода от първи до четвърти клас е важен, защото това е времето, в което се създават първите навици на детето и желанието за образование.
ОУ "Свети свети Кирил и Методий " е училище с традиции, в което се прилагат иновативни новаторски стратегии. Предпочитано място за обучение, в което учениците имат възможност да откриват себе си в света на мотивираща и хармонична обстановка.
Насърчаваме личната отговорност и творческите инициативи на учениците си. Общуването с децата ни носи удоволствие и затова класната стая е място за диалог, сътрудничество и развитие на творческото мислене. Тук учим децата да израстват като личности, съхранили българските ценности и традиции.
Даряваме безрезервно своя плам, енергия и обич на децата.
Необходими документи:
* Акт за раждане /копие/
* Удостоверение за завършена подготвителна група /след получаване от ДГ/
* Заявление по образец на място в училище, където ще Ви съдействат или онлайн на следната връзка:

Онлай заявление

Срокът за подаване на заявления е 31.05.23г.