История на училището

                                             История на училището

                                                      Над 115 годишно училище с традиции

                                   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец, Община Костенец

 

          След Освобождението на България от османско иго се приема посока за всеобща просвета, общозадължителност и безплатност на образованието.

            Град Костенец е най-новото селище в района.  През 1888 г. се построява ж.п. линията София – Пловдив и край нея се оформя постепенно новото селище, наречено Гара Костенец баня. През 1902 г. има 20 семейства с 24 деца. Те непрекъснато се увеличават, поради възникването на Кибритената фабрика /1901 г./и Книжно-мукавената фабрика /1902г./.

            През 1902 -  1903 г . се  организира начало на първото училище в новото селище с от 6 до 12 деца. За начало на първото училище в днешния град Костенец се приема 1904 г. Първата учителка е Калиопа Чалъкова /Калина Пчеларова по баща/. Тя учителства до 1918 г. Училището се е помещавало в хамбар, после в дюкянско помещение и  в частна къща, но само за малко, защото е превърната в кръчма. Имало статут на основно училище с 14 деца. Било на самоиздръжка, с минимална помощ от страна на държавата.

            През 1907 г. с разрешение на Министъра на Просвещението и с  дарение от Станко Христов /народен представител и училищен настоятел/ на средства и място е построено Старото училище, което е с 4 отделения и до 3 клас. То имало 2 стаи, канцелария и коридор.

           От 1910 до 1919 г. има малко ученици, поради войните - Балканска, Междусъюзническа и Първа световна. Има само един учител и четири слети отделения. Първи учители в периода 1919 – 21 г. са Люба Теодосиева, Ангел Кулински и Парашкева /Поля/ Юрукова, която е от Панагюрище и продължила чак до 1928 г.

          От учебната 1921 – 1923 г. се открива прогимназия към училището, но в бараки при ЖП гарата, в която учат 47 ученици, но е закрита, поради намаляване на учениците и липса на сграда и условия. Във връзка с въстанието през 1923 г. учебните занимания се прекратяват, а помещенията са използвани като временен затвор. През 1928 г. се възобновяват занятията на прогимназията, но в частната къща на Михаил Стоилов /Фелдшера/. През 1929 – 1930 учебна година се помещава на първия етаж на сградата на общината /тогава в сградата на старата болница/. До 1944 г. съществуват 4 стаи за първоначално образование и прогимназия.

               От 1932 до 1948 г. там съществува Момино – банско първоначално училище за децата от Долна Василица, Горна Василица и Голак. Наречено е „Стоян Чилингиров“. Директори са Атанас Чоруков и Атанас Илчев /до сливането/.Тези ученици преминават към ОУ „ Кирил и Методий“ след сливането на двете общини. Така стават 9 паралелки с общо 309 ученици, обучавани от 9 учители.

               В ОУ „Кирил и Методий“  директори са Иван Йовчев /1930 – 1934г./, Димитър Пелтеков /до 1937г./, Надя Панайотова /до 1942 г./, Никола Чемширов/до 1948г./ и Радка Кайтазова /до 1955 г./.

               От 1944г. до 1971 г. учениците нарастват от 309 на 1290. През 1961г. част от тях преминават в новата сграда на основното училище в Момин проход, а през 1971 г в новопостроеното ЕСПУ „Димитър Благоев“ /днешното СУ „Климент Охридски“/.

              През 1957 г. е построено първото крило на новото училище в гр. Костенец, което има 8 класни стаи. До 1964 г. директор е Асен Илчев. След него застъпва ръководния пост Иван Василев. От 1960 г. училището става средищно. Предстои период на бурен подем в образованието. През септември 1962 г. училището става осмокласно и завършва строежът на втората част на училищната сграда. Добавят се още 12 класни стаи. Основава се танцов състав с ръководител Кирил Стефанов, вокална група и хор с ръководител Катя Ачкаканова, закупува се фанфарна музика. Създават се и 3 училищни занимални с учители Йордан Зашев, Тодор Богданов и Ел. Марикина.

                През 1964 г. Костенец е обявен за град. През втората половина на 60 – те години постъпват учителите Станка Иванова, Ирина Зирина, Иванка Бончева, Радка Димитрова,  Живка Ангелова, Василка Малинова, Мария Стоименова, Добринка Добрева, Александър Малинов и Мария Аргилова, които обучават успешно стотици ученици и някои от тях са удостоени с призове за  дейността си.

                През 1968 г. ОУ „Кирил и Методий“ е на трето място в страната и на първо място в Софийски окръг по хигиенизиране и благоустрояване. Със средства от ученическите бригади се създава ученическа лавка, обслужвана от ученици.  През 1969 г. училището е окръжен първенец в учебно – възпитателната работа. През 1970 г. е направена училищната столова. Старото училище става общежитие и занимални. През 1972 г. е пуснат в експлоатация и новият училищен стол.

                 С построяването на гимназията през 1971 г. паралелките от 50 намаляват на 27, а учениците от 1280 на 620. Съществува и вечерно училище от 100 ученици. Така се обособява отделно самостоятелно основно училище. Преминава се на едносменен режим на обучение и на кабинетна система.

                 В началото на 70 – те години на ХХ век на работа постъпват Катя Щъркова, Кирил Спасов, Тодор Стоянов , Игната Чорбаджийска, Цветанка Петкова и Христо Марикин. Заслуги за успехите на училището имат още Пенка Йорданова, Райна Ковачева, Цветанка Герова, Костадин Смилянов, Ваца Николова, Радка Арнаудова, Йордан Георгиев, Любен и Цветанка Хаджийски /учители във вечерното училище/ и др.  Има засилена квалификационна дейност на учителите, като част от тях получават правителствени награди и отличия. Развива се богата кръжочна и извънкласна дейност. Художествената самодейност носи много успехи. Милчо Ковачев има театрален състав, същевременно работи като начален учител. Фанфарната музика с ръководител Тодор Стоянов, танцовият състав и хорът „Рилски звънчета“  стават окръжни първенци. Гимнастиците и акробатите с ръководител Александър Проданов стават окръжни първенци през 1974 г, заемат четвърто място в републиканско първенство, по-късно печелят общо 34 медала, от които 6 сребърни и 6 златни на републикански първенства.

                Строителството на новия физкултурен салон завършва през 1977 г. С помощта на родителски и учителски труд е построено цяло крило с надстройка. На втория етаж се намират  музикална зала, актова и кино зала и училищната библиотека. По време на експериментално целодневно обучение е имало и стая за отдих на първокласниците с легла.

                 След 1978 г. постъпват на работа Тома Томов, Веска Томова, Ирина Павлова, Цветанка Малковска и Бисерка Арнаудова. Училището става методически  център на  внедряване на новото учебно съдържание. За обмяна на опит и повишаване на квалификационната си дейност идват учители от целия Софийски окръг.  Катя Щъркова получава приз „Отличник на МНП“. Тя става носител на медал „Климент Охридски“. 

                  През 1979 г. в актовата зала е създадена музейна сбирка, асфалтиран е ученическия двор и тържествено е отбелязана 75 годишнината на създаването на училището.

                  През 80 – те години на ХХ век продължават откритите уроци от водещи фигури в училището като базови учители за внедряване на новото учебно съдържание. Неколкократно училището е в редиците на националните училища - първенци. Развива се богата културна и спортна дейност, и художествена самодейност в училището. Учениците правят срещи с известни личности, изложби, радиопредавания, състезания „Какво, къде, кога?“, „Бързи, смели, сръчни“,миниасамблея, клуб ТНТМ, с ръководител Ал. Малинов, корабомоделизъм, свободна борба, скокове на батут и художествена гимнастика при Александър Проданов и Емил Валосков. Спортистите отново печелят първи места в окръжни състезания и Републикански спортни първенства. Провеждат се организиран отдих през ваканциите и зелени училища за учениците от начален курс. Традиция е провеждането на тържества на буквите, рисунки на асфалт, карнавали на приказни герои. Тези дейности продължават и през 90-те години на ХХ век, като към тях се прибавят и традиционните състезания „Знаете ли български“, организирано от Надка Герина и „Кривописаници - правописаници“.

                От м. септември 1992 г. след пенсионирането на Иван Василев директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий става Ана Младенова. Учениците са 510, организирани в 24 паралелки и 7 ПИГ.  Назначени са нови учители, които продължават традициите на своите пенсионирани колеги. Г-жа Младенова ръководи училището  до 2016 г. За успешната й дейност като директор е наградена с почетен знак  „Граждански принос“. По време на нейното ръководство училището става с най-много висококвалифицирани учители в Софийска област. Създават се традиции за постоянно повишаване на квалификацията, които през 2016 г. стават задължително изискване за учителите в страната. Продължава  отбелязването на всички важни исторически събития, традиционното отбелязване на Деня на планетата Земя /главен организатор Гинка Герова/, спортните състезания по футбол, волейбол, колоездене, народна топка и др. под ръководството на Йорданка Стоименова, съставите по художествено слово и театралното студио с ръководители Надка Герина и Милкана Пантелеева и вокалните групи на Тома Томов и Ирина Герина. Многократно отлично представяне имат ученици от нашето училище на конкурса – надпяване „Песента е в душата на народа“. Гордост  са първенците в състезанията по правопис Bulgarian National English Spelling Bee, под ръководството на Цветанка Цветкова и Татяна Стоилова. Те се провеждат ежегодно. 

               Започва работа по европейски проекти, благодарение на които се обновяват всички класни стаи за начален курс, както и някои кабинети. Дълги години се изучава руски език като свободно-избираема подготовка от учениците от 5 и 6 клас, с учител Валентина Илчева. Училището е чисто и красиво, въпреки финансовите затруднения, наложени от Валутния борд през 1997 /1998 г. и  наложените делегирани бюджети през 2007 г. Прилича на художествена галерия, благодарение на Добриана Котларова – дългогодишен учител по изобразително изкуство.

                      От м. септември 2016 г. след спечелен конкурс директор на в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е Теодора Цветанова. Тя заема поста в сложен период на финансови затруднения, наложени от делегираните бюджети, нов Закон на просветата, въвеждане на ново учебно съдържание, активно включване по няколко европейски проекти и дистанционно обучение в условията на пандемия. Поставя се традиция за провеждане на благотворителни базари в училището. Със събраните средства се подобрява  материално-техническата база  и е създаден втори компютърен кабинет за начален курс. Продължават спортните и художествени изяви на учениците, редовните чествания и се разширява включването в дейностите по интереси. Обновяват се училищният двор и музикалната зала. По проект се сменява системата на отопление в училището.

                       Работи се по поддържащата квалификация на педагогическите специалисти, както и за тяхното кариерно развитие. Така през 2020 г  действащите учители в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат следната квалификация : I ­ПКС – 4 учители, II ПКС – 4 учители, IV ПКС - 2 учители, V ПКС - 7 учители.

                       В резултат на социалните и  обществени промени учениците постепенно намаляват. За учебната 2019 – 2020 г. има  234 ученици в 10 паралелки. От  21 педагогически персонал има 1 директор, 8 прогимназиални, 7 начални учители, 3 в ЦДО и 2 външни лектори. Въпреки трудностите, учебно-възпитателният процес продължава успешно, училището има своето богато минало, динамично и успешно настояще и перспективно бъдеще.