Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността.

Отвъд големите думи, събития и гръмките речи, толерантността е на първо място лично човешко качество, което в нашия модерен свят е почти забравено.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране.

Толерантност е способността да приемеш безкритично различното в другия и правото му да бъде различен. За да я има толерантността трябват знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Сърцето на толерантността е самоконтролът. Да осъзнаеш, че това което изискваш като отношение към себе си е право и на всички останали.

Принципи на толерантността:

Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

Един за всички, всички за един!

Рамките ограничават човешкия дух.

Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

Не издигай стени!

Търпение, доброжелателност, разбиране.

Не бъди безразличен!

Обичай!

Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

Не всички сме еднакви, но всички сме равни!

Това е да бъдеш ЧОВЕК!

 

Може да бъде изображение с изправен, карта и текстово съобщение