Покана

Покана

Покана

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
на 20.09.2023 г. от 17,30 часа в сградата на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" гр. Костенец, ще се проведе среща - събрание с излъчените представители на родителите от всички паралелки /въз основа на родителска среща от 12.09.23 г./, за избор на Председател и членове на Обществения съвет към училището.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председател на Обществен съвет на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" гр. Костенец.
2. Определяне на поименния състав на членовете на Обществен съвет на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" гр. Костенец.
3. Определяне на поименен състав на резервните членове на Обществен съвет на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" гр. Костенец.