Трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

Трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

Дейности по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 година.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Съгласно Заповед на началника на РУО – София-област, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Костенец е определено за приемане на документи за участие в класирането (т.нар. училище-гнездо) при осъществяване на държавния прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2023-2024г.
График в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец за прием на документи за участие в трети етап на класиране :
26.07.2023г. - сряда 08.00 – 17.00 часа
27.07.2023г. - четвъртък 08.00 – 17.00 часа
За участие в трето класиране могат да кандидатстват:
• неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
• нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
• ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.
Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени до 31 юли 2023г.
Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е в периода 01-02 август 2023 г.
До 04 август 2023г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап.
За незаетите места ще може да се кандидатства в самото училище до 11 септември 2023година.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ!!!