Във връзка със преминаването на обучението в електронна среда има ново разписание на учебните часове от 30.11 до 21.12.2020 г.

Във връзка със преминаването на обучението в електронна среда има ново разписание на учебните часове от 30.11 до 21.12.2020 г.

Във връзка със преминаването на обучението в електронна среда има ново разписание на учебните часове от 30.11 до 21.12.2020 г.