ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Поради влизането в сила на противоепидемични мерки и въз основание на заповед № РД09-244 от 31.01.2024г на Министъра на образованието и науката Ви информираме, че от 01.02 до 07.02.24 г. включително учебните занятия ще се провеждат в електронна среда!
Ще Ви информираме за всяка настъпила промяна!