Паралелки

Iа клас

Класен ръководител: Галина Нинова

Научи повече

Iб клас

Класен ръководител: Катя Ангелова

Научи повече

IIа клас

Класен ръководител: Мария Йорданова

Научи повече

IIб клас

Класен ръководител: Йорданка Кавлакова

Научи повече

IIIа клас

Класен ръководител: Мария Младенова

Научи повече

IIIб клас

Класен ръководител: Денислава Донкова

Научи повече