Паралелки

I а клас

I а клас

Класен ръководител: Славейка Стоимирова

Научи повече
I б клас

I б клас

Класен ръководител: Иванка Рускова

Научи повече
II а клас

II а клас

Класен ръководител: Галина Нинова

Научи повече
II б клас

II б клас

Класен ръководител: Катя Ангелова

Научи повече
III а клас

III а клас

Класен ръководител: Мария Йорданова

Научи повече
III б клас

III б клас

Класен ръководител: Йорданка Кавлакова

Научи повече