Паралелки

I а клас

Класен ръководител: Славейка Стоимирова

Научи повече

I б клас

Класен ръководител: Иванка Рускова

Научи повече

II а клас

Класен ръководител: Галина Нинова

Научи повече

II б клас

Класен ръководител: Катя Ангелова

Научи повече

III а клас

Класен ръководител: Мария Йорданова

Научи повече

III б клас

Класен ръководител: Йорданка Кавлакова

Научи повече