Дейности по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 година

Дейности по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023-2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед  на началника на РУО – София-област ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Костенец е определено за приемане на  документи за участие в класирането (т.нар. училище-гнездо) при осъществяване на държавния прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2023-2024г.

График в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец за прием на документи за участие в първи/трети етап на класиране :

дата

час

05.07.2023г. - сряда

08.00 – 17.00 часа

06.07.2023г. - четвъртък

08.00 – 17.00 часа

07.07.2023г. петък

08.00 – 17.00 часа

26.07.2023г. - сряда

08.00 – 17.00 часа

27.07.2023г. - четвъртък

08.00 – 17.00 часа