Заповед за преминаване на класове в ОРЕС от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

Заповед за преминаване на класове в ОРЕС от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г.

Заповед за преминаване на класове в ОРЕС от 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г.