План прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

План прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Основно училище „Св.св.Кирил и Методий, град Костенец

2030 гр. Костенец, обл. Софийска, ул. „Кирил и Методий” № 7

тел. 07142 2108;  e mail  :  info-2309531@edu.mon.bg

 

Съдействие по подаване на документи за участие в първи етап на класиране - прием на ученици в VIII клас

УВАЖАЕМИ , РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с организацията на дейностите по подаване на документи за участие в първи етап на класиране в училища-гнезда или на https://infopriem.mon.bg по прием на ученици в VIII клас и обхвата на учениците Ви напомням следното:

От 05.07.2023г. до 07. 07. 2023 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии.

 

Информация за училищата в София област, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година и начина на балообразуване за всяка паралелка е публикувана на сайта на РУО – София област в раздел „Прием“.

Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране може да се осъществи по един от следните начини:

 • Самостоятелно – от родителя и ученика, от персонален компютър през електронната платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg, като се използва идентификационния код от служебната бележка на ученика;
 • В определени училища-гнезда, за Софийска област.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

 1. За участие в държавния план-прием, учениците успешно завършили VII клас подават до началника на РУО-София област следните документи:
 • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец), с подредени желания;
 • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването или кандидатът е от друга област.
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.
 • Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.
 1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
 • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – София област, в три етапа:

До 12.07.2023г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (оригиналното свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки). Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е до 17.07. 2023 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 17 юли 2023 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира на по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 17 юли 2023 г., губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от София област, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 19 юли 2023 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в срок до 24 юли 2023 г., в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата-гнезда. Кандидатства се за училища/ паралелки, в които има свободни места, в периода 26 - 27 юли 2023 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени до 31 юли 2023г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е в периода 01-02 август 2023 г.

До  04 август 2023г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап.

За незаетите места ще може да се кандидатства в самото училище до 11 септември 2023година.