Седмица на гората

Седмица на гората

Седмица на гората

По случай наближаващата седмица на гората и празникът на българските лесовъди, който се празнува всяка година от 04 до 10 април, училището ни беше посетено от г-н Йордан Ангелов- кмет на община Костенец, зам. кметовете г-жа Маргарита Минчева и г-н Васил Цветков и екологът към общината г-жа Валя Колибарова. Учениците от 7 клас участваха в засаждането на фиданки на територията на училищния двор, под ръководството на инж. Илия Костянев- шеф на Горско стопанство в гр. Костенец и инж. Иванка Бояджиева- лесовъд в Горско стопанство  гр. Велинград. Учениците и г-жа Бояджиева разговаряха на теми свързани с опазването на горите и защита на дивечът, който ги обитава. Разиграха няколко забавни игри, съобразени с тяхната възраст и тематично свързани с дискусиите направени преди това. Също така изразиха и своята позиция за опазване и съхранение на българските гори.