Проект "Подобряване на материалната база на ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Проект "Подобряване на материалната база на ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Проект "Подобряване на материалната база на ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

На 02.10.2020 г.тържествено бе отбелязан извършения основен ремонт на двора и в сградата на  нашето училище, финансиран от фонд "Земеделие" с възложител Община Костенец.