Закупени топки

Закупени топки

Закупени топки

Събраната сума от Коледния базар през м.Декември 2020г.,състоял се по инициатива на общественият съвет и активното участие на
родителите, в полза на учениците от ОУ"Св.св.Кирил и Методий"  е 400лв.
Цялата сума беше изразходвана за закупуването на различни видове топки - футболни,волейболни и гумени за масови игри.