Отново заедно

Отново заедно

Отново заедно

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец  участва в НП „Отново заедно“

НП „Отново заедно“ дава възможност за осигуряване на шестдневен туристически пакет за всички включени участници. Туристическият пакет включва:
 туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка);
 посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на туристическото пътуване;
 провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в различни области за учениците по време на туристическото пътуване;
 провеждане на срещи и дейности с изявени личности за участниците по време на туристическото пътуване