НЕУЧЕБЕН ДЕН

НЕУЧЕБЕН ДЕН

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г. – понеделник 03.04.2023 г. ще бъде неучебен ден.

Учебните занятия се възстановяват от 04.04.2023 г. с настоящата учебна програма.