Съдействие по подаване на документи за участие в първи етап на класиране - прием на ученици в VIII клас за 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ , РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с организацията на дейностите по подаване на документи за участие в първи етап на класиране в училища-гнезда или на https://infopriem.mon.bg по прием на ученици в VIII клас и обхвата на учениците Ви информираме следното:

 • Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 2 юли включително. Те ще могат да бъдат проверявани онлайн в държавната информационна система за изпити и прием, като данните за всеки ученик ще излизат при въвеждането на потребителското име и паролата, които ще бъдат вписани в служебната му бележка за допускане до изпитите.

  Образуването на бала, с който се кандидатства за прием в 8 клас, е съставен от оценките от изпитите по български език и литература и математика, както и годишните оценки по тези два предмета. Максималният бал е от 500 точки. Формулата за сформирането на бала е различна за всяка паралелка, а тежестта на отделните компоненти зависи от профилите на гимназиите – математически, езикови, професионални.

 • Подаването на заявления за кандидатстване е от 8 до 10 юли. То се извършва онлайн чрез информационната система за изпити и прием или в т.нар. училища-гнезда, които се обявяват предварително. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа. С него може да се кандидатства във всички региони на страната. За професионалните паралелки е необходимо учениците да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, припомня Регионалното управление на образованието (РУО) в София на сайта си.

 • Инструкция за Online кандидатстване след завършен 7. клас - 2024 г. 
 •  

  При подаването на документите за кандидатстване учениците трябва да подредят желаните училища така, че най-желаната паралелка да бъде поставена на първо място. Няма ограничение в броя на вписаните желания.

  Първото класиране ще бъде обявено до 12 юли включително. Всички класирани ученици трябва да отидат в училищата, в които са приети, за да се запишат или за да подадат документи за участие във второто класиране. Заявлението се подава в периода от 15 до 17 юли.

  “Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап. Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желанията не се пренареждат”, обясняват от РУО-София.

  Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

  Второто класиране ще бъде обявено до 19 юли. Записването е от 22 до 24 юли.

  В трети етап на класиране могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием, както и такива, които не са кандидатствали до момента, т.е. в електронната платформа имат статус “незаписан”, обяснява столичното управление на образованието.

  Свободните места за трети етап на класиране ще бъдат обявени до 25 юли. Подаването на заявление за участие в трети етап на класиране е както като при първото класиране – през електронната платформа. Тук учениците могат да преподредят желанията си, но в заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Подаването на заявление става на 26 и 29 юли.

  Резултатите от третото класиране ще бъдат известни до 30 юли, а записването – на 31 юли и 1 август.

  В четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус “незаписан”.

  Свободните места за четвърти етап на класиране ще бъдат обявени до 2 август. Учениците ще могат да подадат заявлението си за участие онлайн на 5 и 6 август. Резултатите ще бъдат известни до 7 август, а записването – на 8 и 9 август.
  Срокът за обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране е до 12 август. Попълване на свободните места след четвърти етап се определя от директора, а срокът е до 11 септември.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

  1. За участие в държавния план-прием, учениците успешно завършили VII клас подават до началника на РУО-София област следните документи:
  • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец), с подредени желания;
  • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването или кандидатът е от друга област.
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.
  • Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.
  1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
  • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
  • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.
  • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
 •