Училищен вестник

Пилотен брой

ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Костенец започва издаването на училищен вестник, който ще излиза един път месечно.  Автори и редактори: Мария Младенова - начален учител, Елисавета Томчева - учител в прогимназиален етап по български език и литература.

Във вестникът ще бъдат публикувани авторски материали, свързани с училищния живот и разнообразието от емоции и преживявания на нашите ученици.. Идеята е да се привлече интереса на ученици от цялото училище, да се работи със сътрудничество между ученици и учители.

ОБЯВА

Учениците ще имат възможност да влязат в ролята на репортери, да са отговорни, креативни и иницативни.

Екипът обявява конкурс за репортери.

За повече информация се обърнете към авторите.